Zásady zpracování osobních údajů

Vážení zákazníci, v souladu s čl. 13 a 14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „GDPR“) Vás informujeme o Zásadách zpracování osobních údajů společnosti Žaluzie Jašek

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 GDPR je Jiří Jašek, IČ: 71859781, DIČ: CZ8301314692 se sídlem Ohradní 1344/51, Praha 4, 140 00. (dále jen: „správce“). Kontakt na správce: objednavka@zaluziejasek.cz , tel. 777 593 530. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat.

Jaké osobní údaje sbíráme a proč:

Důsledně dodržujeme princip minimálního zpracování, nezpracováváme jiné osobní údaje než ty, které potřebujeme pro splnění služby, pro kterou si nás objednáváte, zejména se jedná o Vaše jméno a příjmení, telefon, adresu (dodání), popř. e-mailovou adresu, pokud využijete kontaktní formulář nebo nás kontaktujete e-mailem.

Všechny tyto kontaktní a adresní údaje potřebujeme za účelem objednání, dodání a poskytnutí záruky na zboží a služby v oblasti stínící techniky. Jedná se o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) – ať už se jedná o dodávku zboží a služeb nebo odpověď (kalkulaci), pokud nás kontaktujete přes formulář na našem webu. Dalšími důvodem zpracování je právní povinnost (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), neboť i my svoji činnost řádně evidujeme a dokladujeme příslušným správním orgánům – uchováváme účetní doklady obsahující Vaše osobní údaje.

Předání osobních údajů

I ceny máme nastavené jednoduše, nebudeme Vás proto obtěžovat e-maily s nabídkami, stále věříme, že spokojený zákazník je nejlepší reklama. Rozhodně nikomu Vaše osobní údaje nesdělujeme, i kdyby nás na kolenou prosili, protože na tomto místě slibujeme, že mimo již zmíněné správní úřady nebo běžné daňové poradce a provozovatele našeho webu a mailserveru (bez nichž to opravdu, ale opravdu nejde), nikomu Vaše údaje nepředáme, tím spíš ne do zahraničí nebo zemí mimo EU.

Údaje ukládáme v elektronické i listinné podobě po nezbytně nutnou dobu a po tuto dobu je chráníme jako by byly naše a nikoho k nim nepouštíme. Správce tímto prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, která podrobněji popsal v interní dokumentaci.

Vaše práva

Vzhledem k tomu, že pro zpracování nevyužíváme institut oprávněného zájmu nebo souhlasu, jsou Vaše práva v souladu s GDPR, která umíme splnit, tato:

Svá práva, prosím, uplatňujte písemně (podepsaným dopisem) na adresu správce: Žaluzie Jašek, Ohradní 1344/51, Praha 4 – Michle, 140 00. Jiným způsobem bohužel nedokážeme na Vaši žádost adekvátně reagovat.

Pokud chcete uplatnit i jiná práva nebo nás upozornit na nedostatky v oblasti ochrany osobních údajů, Vaše připomínky velmi uvítáme i na: objednavka@zaluziejasek.cz.

Děkujeme za důvěru. Jiří Jašek, Žaluzie Jašek